12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
เข้าสู่หน้าเฟสบุ๊คโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์