3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
เข้าสู่หน้าเฟสบุ๊คโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์