ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
เว็บไซต์โรงเรียนเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

เลขที่ 505 หมู่ 7 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่   54110

E-mail : wilaikiat.u@wilaikiat.ac.th   Tel : 054-613377 , 089-8519741  Fax : 054-613294