12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์เข้าสู่หน้าเฟสบุ๊คโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์