ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ เจริญคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารโรงเรียน, เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา